Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadale Yönetim Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadale Yönetim Sistemi Standardı Nedir?

ISO 37001 Ekim 2016 da ISO tarafından yayınlanan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 37001 standardı kuruluşların yolsuzlukla mücadele programlarına katkı sağlamak adına bir yönetim sistemi mantığında yolsuzlukla mücadele sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Genel anlamda ISO 37001 standardı kuruluşların yolsuzlukla mücadelede uygulayabileceği iyi uygulamaları içeren ölçüm ve kontrol metotlarını içerir.

iso 37001 Standardı Nedir, iso 37001 Yolsuzlukla Mücadale Yönetim Sistemi Standardı Nedir,  iso 37001 Belgesi Nedir,  iso 37001 Belgesi Nasıl Alınır, iso 37001  Nereden Alınır, iso 37001 pdf indir

ISO 37001 Standardından Kimler Faydalanabilir?

ISO 37001 standardı çok geniş bir aralıkta; Büyük Kuruluşlar, Küçük veya Orta Ölçekli Kobiler, Kamu ve/veya Özel Sektör

Kuruluşları, Kar Amacı Gütmeyen Dernekler/Vakıflar tarafından herhangi bir ülkede uygulanabilir.

ISO 37001 Standardı Diğer Yönetim Sistemi Standartları İle Birlikte Uygulanabilir mi?

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardı tek başına uygulanabileceği gibi kuruluşun mevcut yönetim sistemleri ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 v.b. İle entegre bir şekilde kullanılmaya imkan verecek şekilde yüksek seviye yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla diğer yönetim sistemleri ile entegre şekilde uyarlanması kolay bir standarttır.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Standardı Hangi Faaliyetleri Kapsar?

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadale Yönetim Sistemi standardı kuruluşu, onunla birlikte iş yapan iş ortaklarını, personellerini ve/veya onun adına iş yapan tüm paydaşların faaliyetlerini kapsayacak şekilde yolsuzlukla mücadele uygulamalara imkan vermektedir.

Peki ISO 37001 Nelerin Yolsuzluk Olduğunu Tanımlıyor mu?

ISO 37001 standardı Yolsuzluk ülkeden ülkeye değişen bir kavram olduğu için esas olan uygulamanın yapıldığı ülkedeki yerleşik kanun ve mevzuatta tanımlanan konular bir yolsuzluk olarak değerlendirilir.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Standardının Gereksinimleri Nelerdir?

ISO 37001 standardına göre  Kuruluş yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve önlenmesi için bir dizi kontrol faaliyetlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu nedenle ISO 37001 standardına uyum için;

ISO 37001 Standardının Kuruluşlara Ne Katkısı Olacak?

ISO 37001 Standardı; yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminin uygulanması veya karşılaştırılması için asgari şartları ve rehberliği sağlar. Yönetim, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlara bir kuruluşun yolsuzlukları önlemek için makul adımlar attığına dair güvence ile birlikte, yolsuzlukla mücadelede kuruluşun makul, tutarlı, hesap verebilir adımlar attığına dair kanıtlar sağlar.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 37001 standardına göre bir yönetim sistemi kurulduğunda ve bu standarda uygun denetim süreçleri geçirildiğinde ve uyum şartlarının teyidi 3. Taraf Bir belgelendirme Kuruluşu tarafından yapıldığında bu belgeye sahip olabilirsiniz.

Ancak bunun için bu standarda uyumla ilgili gerekli eğitimleri almalı, standartta belirtilen dokümantasyon sistemini oluşturmalı ve uygulamaları tüm kuruluş genelinde yaygınlaştırmalısınız. ICTSERT DANIŞMANLIK-EĞİTİM danışmanları bu konuda yönlendirici ve kolaylaştırıcı hizmetlerle standarda uyum konusunda firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. 

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücale Standardı İçeriği

Önsöz

Tanıtım

1 Kapsam

2 Atıf Yapılan Standartlar

3 Terim ve Tarifler

4 Kuruluşun Bağlamı
4.1. Kuruluşu ve Bağlamını Anlama
4.2. İlgili Tarafların Beklenti ve İhtiyaçlarını Anlama
4.3. Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sisteminin Kapsamını Tanımlama
4.4. Yolsuzluk Yönetim Sistemini Kurma
4.5. Yolsuzluk Risklerini Değerlendirme
5 Liderlik
5.1. Liderlik ve Taahhüt
5.2. Yolsuzlukla Mücadele Politikası
5.3. Organizasyonel Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
6 Planlama
6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2. Yolsuzlukla Mücadele Hedefleri, Planları ve Aksiyonları
7 Destek
7.1. Kaynaklar
7.2. Yetkinlik
7.3. Farkındalık ve Eğitim
7.4. İletişim
7.5. Dokumante Bilgiler
8 Operasyon
8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2. Durum Tespiti
8.3. Finansal Kontroller
8.4. Finansal Olmayan Kontroller
8.5. Yolsuzlukla Mücadele Kontrollerinin Kuruluş ve/veya Bağlı Bulunduğu Örgütsel Yapı Tarafından Uygulanması
8.6 Yolsuzlukla Mücadele Taahhütleri
8.7. Hediyeler, İkramlar, Bağışlar ve Benzeri Faydalar
8.8. Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi Kontrollerinin Yetersizliği
8.9. Endişelerin Artması
8.9. Soruşturma ve Yolsuzlukla İlgili Muamele
9 Performans Değerlendirme
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme
9.2. İç Tetkikler
9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi
9.4. Yolsuzluk Mücadele Fonksiyonunun Uyumluluk Gözden Geçirmeleri
10 İyileştirme
10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler
10.2 Sürekli İyileştirme