Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

iso 9001 iso 14001 ISO 45001 iso 22000 Belgeleri Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlık Danışmanlığı

iso 9001 iso14001 iso 22000 ohsas 18001 belgeleri danışmanlık kaite belgeleri nelerdir hangi kalite belgelerini alabilirim iso kalite belgeleri nasıl entegre edilir Entegre yönetim sistemi danışmanlık firmaları iso belegelerini nasıl entegre edebilirim

ISO 9000 ISO 14000 ISO 45001 ISO 22000 ENTEGRE SİSTEM BELGELERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK

ISO 9000 ISO 14000 ISO 45001 belgeleri ayrı ayrı oluşturulmuş ve farklı amaçlar için kullanılan standartlar olup bir şirkete ıso 9000 ıso 14000 ISO 45001 sistemlerinin kurulumu entegre edilerek kurulmaktadır. ISO 9000 ISO 14000 ISO 45001 standartlarının bazı maddeleri ortaktır. ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 entegre sistemi kurulurken de bu ortak maddeler tek bir dokümantasyon oluşturulur. Bu standartlara Gıda ve gıdayla iş yapan tedarikçi firmalar için  ISO 22000 HACCP belgesi standardını da ekleyebiliriz.

 

ISO 9000 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi bir şirkette yapılan faaliyetlerin daha düzgün ve sistemli organize edilmesi için kurulur ve bu ıso 9001 belgesi standardı ile bir şirket daha iyi nasıl yönetilmesi gerektiği sağlanır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi bir şirkette yapılan faaliyetlerin çevreye (hava, su, toprak, bitki örtüsü, canlı vb ) zarar vermemesi veya verilen zararın minimize edilmesi için kurulur ve ıso 14001 belgesi standardı ile çevre yönetim sistemi organizasyonu sağlanır.

 

ISO 45001 İş Sağlığı  ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi bir şirkette yapılan faaliyetlerin iş (işçi, makine ekipman ürünler ziyaretçiler, tedarikçiler müşteriler, ) sağlığı ve güvenliğine zarar vermemesi veya verilen zararın minimize edilmesi için kurulur ve ISO 45001 belgesi standardı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi organizasyonu sağlanır.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi özelikle de gıda üreticileri ve tedarikçileri ile ilgili üretilen gıdanın son kullanıcısına ulaşana kadar güvenliğinin sağlanması ile ilgili yönetim sistemi standardıdır.

 

Bu 4 sistemi de (ISO 9001 ISO 14000 ISO 45001 ISO 22000) kurmak isteyenler standartların ayrı ayrı isteklerini yerine getirmekle mesulken aşağıda verilen bazı maddeleri ortak oluşturma ve tek sistem gibi entegre edilebilirler ve ISO 9001 ISO 14000 ISO 45001 ISO 22000 Entegre Yönetim Sistemini Kurulabilirler

 ISO 9001 ISO 14000 ISO 45001 ISO 22000 STANDARTLARINDA ENTEGRE EDİLEBİLEN MADDELER NELERDİR

1. KALİTE POLİTİKASI ÇEVRE POLİTİKASI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

2. KALİTE HEDEFLERİ, ÇEVRE HEDEFLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ GIDA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

3. DOKÜMANLARIN KONTROLÜ

4. KAYITLARIN KONTROLÜ

5. İÇ TETKİK

6. UYGUNSUZLUKLARIN KONTROLÜ

7. DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

8. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETLERİ

9. EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI

10. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

11. ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000  belgelerinde  risk analizi yöntemi, acil hal planları, isg ve çevre programları ve performans izleme ve ölçme gibi ortak oluşturulabilecek maddeler

 

ISO 9001 ISO 14000 ISO 45001 ISO 22000 Belgesi Danışmanlık faaliyetlerinde  yapılacak çalışmalar ve ISO 9000 ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000 belgeleri ile ilgili eğitim ve sistem kurulumu nasıl yapılır sorularına Sol taraftaki menülerden cevap bulabilirsiniz.