Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

iso 9004 Nedir Kalite yönetim yaklaşımı Bir Kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim standardı Nedir

ISO 9004 BİR KURULUŞUN KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMINDA  SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARISI İÇİN YÖNTEM STANDARDI NEDİR ?

ISO 9004 standardı öncelikle bir belge değildir, ISO 9004 belgesi diye bir belge yoktur. ISO 9004 Standardı ISO 9000 Standart ailesinin bir üyesi olup Bir Kuruluşun Kalite yönetim yaklaşımında  sürdürülebilir başarısı için Yöntem sunan bir standarttır. 

ISO 9004 Standardı, bir kalite yönetim yaklaşımı vasıtasıyla, karmaşık, talepkar ve sürekli değişen bir ortamda herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir başarısının elde edilmesine destek için kılavuz sağlayan bir standarttır. 

Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı, uzun bir dönem boyunca ve dengeli bir yolla, müşterilerinin ve diğer ilgi tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama yeteneği ile elde edilir. Sürdürülebilir başarı, öğrenmeyle ve geliştirmelerin veya yeniliklerin ya da her ikisinin uygun bir şekilde uygulanmasıyla kuruluş ortamının farkındalığı sağlanarak, kuruluşun etkili yönetimi ile elde edilebilir.

ISO 9004 Standardı, iyileştirmelerin, yeniliklerin veya her ikisi için güçlü ve zayıf tarafları ve fırsatlarını belirlemek için kuruluşun önderliğini, stratejisini, yönetim sistemini, kaynaklarını ve süreçlerini kapsayan, kuruluşun olgunluk
seviyesinin gözden geçirilmesi ile ilgili önemli bir vasıta olarak kendi değerlendirmesini ön plana getirir.

ISO 9004 Standardı, kalite yönetimi bağlamında ISO 9001’den daha geniş bir odaklanmayı sağlar. ISO 9004 Standardı, ilgili bütün tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirtir ve kuruluşun toplam performansının sistematik ve sürekli
olarak iyileştirilmesi için kılavuz sağlar. 

ISO 9004 Standardının İçeriği Nedir? 

ISO 9004 Standardının içeriği Maddeleri aşağıdaki gibidir.
0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
4 Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısının yönetimi
4.1 Genel
4.2 Sürdürülebilir başarı
4.3 Kuruluşun bulunduğu ortam
4.4 İlgili taraflar, ihtiyaçları ve beklentileri
5 Strateji ve politika
5.1 Genel
5.2 Strateji ve politika formülasyonu
5.3 Strateji ve politika ortaya koyma
5.4 Strateji ve politika iletişimi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Genel
6.2 Finansal kaynaklar
6.3 Kuruluştaki kişiler
6.4 Tedarikçiler ve paydaşlar
6.5 Altyapı
6.6 Çalışma ortamı
6.7 Bilgi birikimi, bilgi ve teknoloji
6.8 Doğal kaynaklar
7 Süreç
7.1 Genel
7.2 Süreç planlama ve kontrolü
7.3 Süreç sorumluluğu ve yetkisi
8 İzleme, ölçme, analiz ve gözden geçirme
8.1 Genel
8.2 İzleme
8.3 Ölçme
8.4 Analiz
8.5 İzleme, ölçme ve analizden elde edilen bilginin gözden geçirilmesi
9 İyileştirme, yenilik ve öğrenme
9.1 Genel
9.2 İyileştirme
9.3 Yenilik
9.4 Öğrenme
Ek A (Bilgi için) Öz değerlendirme vasıtas
Ek B (Bilgi için) Kalite yönetim ilkeleri
Ek C (Bilgi için) ISO 9004:2009 ile ISO 9001:2008 arasındaki ilişki
Kaynaklar