Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tesis Güvenlik ve Kişi Güvenlik Belgesi İş Planı Programı Nedir Nasıldır Hangi Çalışmalar Yapılır

ICTSERT danışmanları Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi alacak firmalara aşağıdaki Taslak iş Planına göre bir iş planı oluşturur ve çalışmalarını bu iş planı çerçevesinde yapar.
İş Panında belirtilen konular her firmanın yapması ve yerine getirilmesi gereken kirterlerdir.

               

1. PROJE BAŞLANGICI
Açılış Toplantısının yapılması
İş Planının hazırlanması
İş Planının  onayı
Güvenlik Koordinatörünün, Bilgi İşlem Sorumlusu, Arşiv Sorumlusu ve Kuryenin  Belirlenmesi

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
Kurumun Organizasyon yapısı, ortaklık Yapısı, İş Faaliyet alanlarının incelenmesi ve Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Personellerin Tespit Edilmesi
MSY 317-2-C Yönergesinde belirtilen Şartlara göre Mevcut Fiziki Alt Yapı, Bilgi Güvenliği Alt Yapısı ve Doküman Alt Yapısının İncelenmesi
Güvenli Bölge, Güvenli Oda, Toplantı Odası, Güvenlik Koordinatörü Odası, Bilgi İşlem Odası(Sistem Odası) Arşiv Odası ve Güvenlik Görevlisi Alanlarının Tespiti

3. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA İZNİ BAŞVURUSU

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesinin Hazırlanması
Yönetim Kurulu Karar Yazısının Hazırlanması ve Karar Defterine İşlenerek Noter Onayının Yapılması
Şirket Yetkilisine ait imza sirküsünün alınması
Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin Alınması
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna Göre Özel Güvenlik İzni Almak İsteyen Özel Kuruluşlar-Bankaların Düzenlemesi Gereken Bilgi Formu Doldurulması
Özel Güvenlik Çalıştırmak için Dilekçe ve Eklerinin Valilik Makamının İlgili Birimine Teslim Edilmesi

4. KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI

EK-Ğ Kişi Güvenlik Başvuru Yazısının Hazırlanması
Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Personeller için EK-A İsim Listesi'nin Doldurulması
Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Her Personel İçin EK-B Nüfus Cüzdanı Sureti Formunun 3 adet doldurulması
Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Her Personel İçin EK-C. Güvenlik Soruşturması Formunun 3 adet doldurulması
Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Her Personel İçin EK-Ç Adli Sicil Belgesinin Dosya Teslim Etmeden önceki son 15 gün içerisinde Alınıp Dosyaya Konulması
Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Her Personel İçin EK-D 2.5x3 Fotoğraf Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafların hazırlanması

5. TESİS GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI

EK-İ Tesis Güvenlik Başvuru Yazısının Hazırlanması
Yönetim Kurulu Kararları Yapılması 1.Güvenlik Koordinatörü Atama Karar Yazısı 2.Güvenlik Görevlisi Çalıştırma Atama Yazısı 3.Tesis Güvenlik Belgesi Alınması Karar Yazısı
EK-1 Milli Gizli ve NATO Gizli Onaylı Protokol suretlerinin Hazırlanması
MSB.lığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C.Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR800000100100000350121009 numaralı hesabına 500 TL tutarındaki ön inceleme ücretini yatırılması ve makbuzun dosyaya konulması
EK-3 Adres gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Dosyaya Konulması
EK-4 Özel Güvenlik Teşkilatı İl Güvenlik Koordinasyon Kurulu Kararının Dosyaya Konulması
EK-5 Özel Güvenlik Firması Hizmet Sözleşmesinin Dosyaya Konulması
EK-6 İmza Sirkülerinin Dosyaya Konulması
EK-7 Tesis Özel Güvenlik El Kitabı ve Eklerinin Hazırlanması ve Dosyaya Konulması
EK-8 Fiziki Emniyet Tedbirleri Krokisinin Hazırlanması ve Dosyaya Konulması
EK-9 Temsil ve İlzama Yetkili Kişileri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin Dosyaya Konulması
EK-10 Firma İletişim Bilgilerinin Hazırlanması ve Dosyaya Konulması
EK-11 Ticaret Sicil Numarası - Vergi Numarasının Dosyaya Konulması
EK-12 Kuruluş Tarihi ve Kuruluş Amacını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin Dosyaya Konulması
EK-13 Hissedarları, Denetçileri, Yönetim Kurulunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin Dosyaya Konulması
EK-14 Kuruluşun Yer Aldığı Projelerin Hazırlanması ve Dosyaya Konulması
EK-15 Kontrole Tabi Malzeme Listesine Göre Üretim Bilgilerinin Dosyaya Konulması
EK-16 Bir Önceki Yıla Ait Bilançonun Muhasebeden alınarak dosyaya konulması
EK-17 İhale Durum Belgesinin Ticaret odasından alınarak dosyaya konulması
EK-18 Güvenlik Koordinatörü Kimlik ve İletişim Bilgilerinin hazırlanarak dosyaya konulması

6. FİZİKİ GÜVENLİK ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Güvenli Bölgenin Oluşturulması ve giriş çıkışların kontrol altına alınması
Güvenli Odanın Oluşturulması, Çelik Kapı Takılması, Kartlı ve Şifreli Geçiş Sisteminin Yapılması, Çelik Kasaların Zemine Montelenmesi
Toplantı Odasının Oluşturulması ve Kartlı Geçiş Sisteminin Takılması
Güvenlik Koordinatörü Odasının Oluşturulması ve Kartlı Geçiş Sisteminin Takılması
Bilgi İşlem Odası(Sistem Odası) Oluşturulması, Bilgi Güvenliği Alt Yapısının Oluşturulması (Zeminin Yükseltilmesi, Güç Kaynak Bağlantılarının Yapılması, Ağ Kablo Kanallarının Oluşturulması, Topraklama Hatlarının Oluşturulması, İklimlendirme ve Sensor Sistemlerinin Oluşturulması, Çelik Kapı Takılması, Kartlı ve şifreli Geçiş Sisteminin Yapılması vb)
Arşiv Odasının Oluşturulması ve Kartlı Geçiş Sisteminin Takılması
Güvenlik Görevlisi Masasının oluşturulması ve gerekli emanet dolapları, kamera sistemleri, Ziyaretçi kartlıkları vb alt yapının oluşturulması
Tesisin Tüm çevresinin 35 Cm duvar üzerine 185 cm Demir parmaklık ve yatayla 45 derece acı yapacak şekilde korumalıkların yapılması(Tüm Tesis Tek bir Kuruluşa Ait ise bu Kural geçerlidir.)
Tempest Testlerinin Yapılması ve TUBİTAK MAM tarafından raporlanması (Kuruluş Yazılım Faaliyetleri Gerçekleştiriyor ise bu kural geçerlidir)
Alarm İzleme Merkezleri ile anlaşma yapılıp gece güvenliğinin sağlanması
Tesis Alanına Kamera sistemlerinin Yapılması
Yangın Güvenliği Tedbirlerinin alınması(Yangın Sistemleri ve acil çıkış alanlarının oluşturulması)

7.LEVHA VE ETİKETLEME ÇALIŞMALARI

Yasaklayıcı Levhaların Asılması
Masa ve Bilgi İçeren (Bilgisayar, Dolap Vb) Etiketlenmesi
Telefon, Fax, Yazıcı Vb Etiketlemelerin Yapılması
Kayıt Defterlerinin Oluşturulması
Acil Çıkış Yönlendirme ve Acil Durum Planlarının Asılması

8. EĞİTİMLER

Tesis Güvenlik Koordinatörü ile birlikte yapılan çalışmaların Brifinginin hazırlanması ve eğitimin verilmesi
Çalışanlara Farkındalık Eğitiminin Verilmesi

9. BELGELENDİRME BAŞVURUSU ve DENETİM

Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)
Başvurunun yapılması
Belgelendirme Denetiminin yapılması
Belgelendirme sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilmesi

10. PROJE KAPANIŞI

İyileşmeye yönelik talep ve beklentilerin alınması
Kurum   talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi