Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tesis Güvenlik Belgesi Kişi Güvenlik Belgesi Danışmanlık Nedir Nasıl Nereden Kimler alabilir

nato_msb_tesis_kisi_guvenlik_belgesi_danismanlik_sirketi TESİS GÜVENLİK BELGESİ, DANIŞMANLIK, NEDİR, KİMLER ALABİLİR,  MİLLİ GİZLİ, NATO GİZLİ, TESİS GÜVENLİK BELGESİ, NEDİR, NASIL ALINIR, NEREDEN ALINIR ,  

TESİS GÜVENLİK BELGESİ NEDİR ?

 Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi,belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

TESİS GÜVENLİĞİ BELGESİ KİMLER ALABİLİR ?

 Tesis güvenliği belgesini özellikle her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi'nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis Güvenlik Belgesini almak zorundadır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

 

 Ayrıca yabancı ortak bulunduran firmaların bu belgeleri alabilmeleri için TSK için yürütülen projelere ulaşmayacağını belirten taahhütnameler firmanın TÜRK uyruklu en üst yetkilisi tarafından verilmesi gerekmektedir.

 tesis_guvenlik_danismanlik

 MİLLİ GİZLİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ NATO GİZLİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ NASIL ALINIR NEREDEN ALINIR

Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili denetim yapma belgeyi verme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. NATO’YA İş yapacak firmaların ayrıca NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini de alması gerekir.

 

Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi nedir ? Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Milli Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir Belgede Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

 

NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi nedir ? NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesibaşvurusu Dış İşleri Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir Belgede Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

 

Gerek Milli Gizli Gerekse NATO Gizli Tesis Güvenlik belgeleri için istenen şartlar aynıdır ve tek denetim yapılır.

 

Şahıs Güvenlik Belgesi Nedir? Şahıs Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgiye nüfuz edebilmesini sağlayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu kontrollü oda ve bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek şirket/kuruluşlarda çalışan, şirket/kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca düzenlenen belgeye denir. Tesis Güvenlik Belgesine sahip firmaların Şahıs Güvenlik Belgesini almak zorundadır.

tesis_guvenlik_belgesi_alirken_yapilacak_faaliyetler

TESİS GÜVENLİK BELGESİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

 Firmaların Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini alabilmeleri için danışmanlığa ihtiyaç vardır. Başvuruların nasıl yapılacağı şahıs güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı Tesis Güvenlik Belgesi El Kitabının nasıl hazırlanacağı Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili istenen şartları belirten yönergelerdeki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği konularda ICTSERT EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ŞTİ sizlere yol gösterecektir.